Każdy kto mnie rzeczywiście interesujesz się rozwojem całego województwa lubuskiego z pewnością uważnie śledzi wszystkie konkursy ofert oraz organizowane na terenie tego regionu przetargi. Oczywiście sama procedura przetargowa jest dokładnie taka sama jak we wszystkich innych miejscach w kraju, niemniej jednak dla rozwoju lokalnej społeczności wszystkie tego typu wydarzenia są niezwykle istotne i mogą na długie lata ukierunkować planowane tutaj inwestycje.

Jaki w wielu innych regionach Polski tak i tutaj przetargi Lubuskie (http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A4 ) organizowane są głównie po to aby wyłonić podwykonawców i wykonawców różnego typu inwestycji którzy będą w stanie zagwarantować terminowe wykonanie wszystkich prac i zapewnią o odpowiedniej jakości stosowanych przez nich materiałów budowlanych.

lublin photo
Autor zdjęcia: Atheist_Lenses

Jakość prac – terminowość i jakość (przetargi Lubuskie)

Tylko dzięki temu możemy mieć pewność że wszystkie wykonywane dzisiaj prace będą na odpowiednim poziomie. W innym przypadku bardzo często zachodzi potrzeba przedwczesnej modernizacji lub naprawy dopiero co powstałych fragmentów infrastruktury. Aby do tego nie dopuścić w konkursie ofert staramy się wybrać żeby przedsiębiorców o możliwie największym doświadczeniu w tego typu pracach.

Pewnego rodzaju nieporozumienia oczywiście mogą czasami się zdarzyć ale zawsze musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców okolicznych gmin. Lokalna społeczność jest bardzo ze sobą zżyta i mieszkańcy chętnie wymieniają się doświadczeniami oraz pomysłami na temat kierunku prognozowanego przez nich rozwoju i terenów. Dla każdego tutaj mieszka ważne będzie również tempo prac oraz terminowość ich wykonania. Szczególnie istotne będą wszystkie prace prowadzone przy okazji wymiany nawierzchni dróg przechodzących przez teren całej gminy. W trakcie modernizacji infrastruktury i wszystkie drogi dojazdowej do posesji muszą być Przecież przejezdne.